Alchymie

úterý 1. duben 2014 22:19

To rákosí, to je nejmoudřejší ze všech.

Procházím kolem rákosí, které je o mnoho vyšší než já. Vlní se ve větru jako tanec mořského hedvábí. Stébla mě převyšují o několik dračích hlav. Cítím se malá a bezcenná. To rákosí, to je nejmoudřejší ze všech. Kéž bych se také otáčela správným směrem tak jako vlasaté hlavy klásků. Jejich jistota hraje na pozdrav.

K čemu mě ponoukáš zamotaný strome? Klubko větví ostře protíná vzduch. V pozadí klid dlouhé pláně. Bříškem prstu se dotknu siluety dřevěného drdolu. Připomínáš mi střeva divokého prasete rozhrabující voňavou hlínu. Žížaly se schovávají před vlhkým rypákem. Hluboko odpočívá kořen puškvorce.

Když zabloudím mezi holé končetiny kmenů, ani moudrost v kapradí mi nepošeptá pravdu. Otáčím se a oči v kůře mě sledují věčným pohledem. Ruce se zastavují, aby pohladily jarní závoj pupence. Housenky rostou na stromě, a když se z nich vylíhnou motýli, odletí a zůstanou po nich květy. 

A co ty, měl jsi snad někdy pocit, že by tě stezka pod nohama poslouchala? Zužuje se do úzké roklinky. Co tě jako první napadne, když se protahuješ mezi skalními stěnami? A jak se ti uleví, když projdeš na druhou stranu? Už ti došlo, že to nejsi ty, ale krajina která udává směr a ponouká tě k myšlenkám?

Kdyby na druhé straně řeky seděl mudrc obmotaný vráskami, doplaval bys k němu? Mohl by ses zeptat na jednu otázku. Zeptal by ses na Boha, na nekonečnost, na nesmrtelnost? Mě by zajímalo, jestli na mě čekal dlouho. 

Někdy jsou mé kroky dlouhé a ty se zlobíš, že tak spěchám. Jindy mi vyčítáš, že jdu pomalu. Víš ty co? Království mechu je domovem mých stop. V labyrintu přesliček se ztratím ještě tolikrát, kolik je zrnek v obilném klasu. Peřeje také vystřídá zrcadlová hladina. Tak si připíjim s večernicí na pozdrav.

Hana Pejřimovská

Hana Pejřimovská

Hana Pejřimovská

O tom, co vidím, cítím, vnímám.

Jsem snílek.

REPUTACE AUTORA:
9,96

Seznam rubrik

Tipy autora